woensdag 3 juni 2009

E-circulation?

Bij alle discussies over eDepots is nog maar weinig gesproken over de gewenste kwantiteit. Heeft ons vaderlands archiefwezen behoefte aan meerdere eDepots of is één groot systeem voldoende? Het lijkt erop dat het Nationaal Archief die laatste mening aanhangt.

Bij de komende decentralisatie van de RHC's is vanuit Den Haag aangegeven, dat deze instellingen kunnen aansluiten bij het centrale eDepot. Ook zouden mogelijk gemeenten hierbij kunnen aansluiten.
Dit zou een negatieve invloed kunnen hebben op regionale ontwikkelingen, waarin immers de RHC's vaak als primes inter pares een voortrekkersrol vervullen.
Is het niet wenselijker dat per landsdeel (ook) eDepots worden ontwikkeld? Hierin zouden behalve de RHC's ook de betrokken provincies, gemeenten, waterschappen en andere overheden gezamenlijk kunnen optrekken. Dat heeft voordelen:

1. er ontstaat een breed draagvlak voor het eDepot, zowel bestuurlijk als financieel
2. er kan goed worden aangesloten op regionale behoeften (tempo, omvang, etc)
3. er is mogelijkheid voor differentiatie bij de opzet, wat tunnelvisies voorkomt
4. er is onderlinge ondersteuning tussen eDepots mogelijk (risicospreiding).

Al met al genoeg om serieus te overwegen en naar goed gebruik in een beleidsvisie te verankeren?

2 opmerkingen:

 1. Wat bedoel je precies met de term (vraag over) e-circulation (de term komt op mij over als dat júist vanuit één centraal punt verschillende gebruikersgroepen worden bediend met digitale informatie). Verder lijkt mij dat de vraag over het aantal eDepots direct moet worden gerelateerd aan de vraag welke taken hierin (kunnen) worden ondergebracht. Hoewel ik op voorhand beslist geen voorstander ben van ‘één’ eDepot, kleven er aan de optie waarbij sprake is van meerdere depots eveneens belangrijke nadelen (bovendien vraag ik mij af welke initiatieven op particulier vlak in dit kader ontwikkeld gaan worden – voor particuliere archiefvormers -). Tot slot denk ik dat de voordelen zoals jij die noemt voor de realisatie van meerdere eDepots m.m. eveneens opgaan voor de situatie waarbij sprake is van één depot (waarbij ondersteuning bijv. – heel toepasselijk - in Europees verband kan worden geregeld).

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De term is inderdaad wat vaag, maar was bedoeld als intro op de schets waarbij tussen verschillende eDepots informatie circuleert.
  Volgens mij heb je gelijk dat er nadelen kunnen kleven aan meerdere depots, maar ik ga ervan uit dat er meer nadelen kleven aan slechts één depot.
  Cruciaal is het inzicht dat de Nederlandse overheden dit op basis van de huidige wetgeving moeten gaan regelen voor hun eigen archieven, dus niet het buitenland of particuliere partijen. Dit laat onverlet dat ook samenwerking moet worden gezocht, maar dan wel vanuit een sterke eigen positie: visie, kennis en daadkracht. Door op voorhand al te wijzen naar anderen wordt de autonome ontwikkeling binnen de Nederlandse overheid ontkracht of tenminste ernstig verzwakt.
  Ik ben voor initiatieven op particulier terrein en ben ondanks alle euroscepsis ook positief over de synergie die van Europese samenwerking kan uitgaan. Desondanks is de autonome borging van kennis over - en inzet voor duurzaam beheer van digitale informatie op een zo laag mogelijk zorgdragersniveau -noem het maar voorkoming van een vorm van digibetisme- volgens mij het eerste waar op moet worden ingestoken.
  Het zou desalniettemin best eens zo kunnen zijn, dat we uiteindelijk toch op één eDepot uitkomen …

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.